Het 6e Multidisciplinaire Symposium over MS

Op 30 november 2017 vindt in NBC Nieuwegein voor het zesde achtereenvolgende jaar het Multidisciplinaire Symposium MS (MSMS 2017) plaats.

Aanmelden*

*Vroegboekkorting? Aanmelden voor 1 oktober!

Sprekers en het programma

Op dit moment zijn wij hard aan het werk om het programma rond te maken. Uiteraard zal het programma gepubliceerd worden zodra dit bekend is. 

Op dit moment kunnen wij wel al 2 plenaire sprekers en de voorzitter bekend maken:

 • James F. Sumowski, PhD, Associate Professor of Neurology at Mount Sinai and neuropsychologist in the Corinne Goldsmith Dickinson Center for Multiple Sclerosis (MS)
 • Kees Hein Woldendorp, is revalidatiearts en muziekgeneeskundige, Friesland Revalidatie
 • Prof. dr. Leo Visser is bijzonder hoogleraar Zorgethiek en deskundig neuroloog met een langjarige uitgebreide expertise in mensen met Multiple Sclerose

Plenaire lezingen

De plenaire opening wordt verzorgd door James Sumowski met een prachtig verhaal over Cognitieve reserve bij MS. Een verhaal dat hij onlangs als key-note speaker verzorgde op het belangrijke RIMS congres in Barcelona.

In de afsluitende voordracht zal revalidatiearts en muziekgeneeskundige Kees Hein Woldendorp, op prikkelende en humoristische wijze, ons evidence-based denken over de behandeling van MS tegen het licht houden.
Aan de hand van nieuwe neurofysiologische inzichten zal een vurig, evidenced based pleidooi worden gehouden waarom de woorden muziek en dans minstens 1x op moeten worden genomen in de volgende Multiple Sclerose richtlijn.
In vogelvlucht komt de farmacotherapie van fysieke, cognitieve en fatische stoornissen bij MS aan de orde.
De voordracht eindigt met een impressie van hoe een stimulerende ziekenhuisomgeving voor MS patiënten in 2025 er uit zou kunnen gaan zien.

workshops

Tussen de opening en afsluiting zijn er 5 tijdsblokken van een uur met in het totaal een kleine 30 parallelsessies die men kan bezoeken. Met workshops, lezingen en casus besprekingen. Een greep uit de onderwerpen die deze dag aan bod zullen komen:

 • Meerdere sessies over (nieuwe) medicatie bij MS
 • Behandeling van progressieve MS
 • Meerdere sessies over voeding bij MS
 • MS en trainen
 • Behandeling van spasticiteit bij MS
 • Lifestyle en MS
 • Invloed van MS op gezin
 • Urinewegproblematiek en MS
 • Veiligheidsmonitoring MS medicatie

MSMS & MS Zorg Nederland

Het Multidisciplinaire symposium MS (MSMS) en MS Zorg Nederland hebben een samenwerkingsverband.
Beide partijen hebben als doel de kwaliteit van de MS zorg te willen verbeteren door multidisciplinaire samenwerking te bevorderen tussen de MS zorgprofessionals in zowel de eerste als tweede lijn en hun kennis t.a.v. de diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met MS te verbeteren. In het kader van deskundigheidsbevordering dienen leden van MS Zorg Nederland eenmaal per twee jaar een geaccrediteerde nascholing te volgen op het gebied van MS. Een van de mogelijkheden hiervoor is MSMS.

MSMS biedt de leden van MS Zorg Nederland korting voor deelname aan dit congres en zorgt voor actuele en kwalitatief hoogwaardige nascholing over diverse multidisciplinaire thema’s voor de diverse MS zorgprofessionals: neurologen, urologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, MS verpleegkundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten. MS Zorg Nederland is samen met de beroepsverenigingen van genoemde beroepsgroepen betrokken bij de inhoudelijke samenstelling van het symposium.

Aanmelden en Kosten

U kunt zich nu aanmelden voor MSMS 2017. Klik op de aanmeld button en u wordt doorverwezen naar het online registratie systeem Edison.

Net als vorig jaar zal het programma zeer uitgebreid zijn met voor alle doelgroepen interessante sessies. U hoeft ook dit jaar vooraf geen keuze te maken welke sessies u wilt volgen. Een uitgebreid programma met de inhoud van de sessies zullen wij spoedig op deze site plaatsen.

Aanmelden MSMS 2017


Vroegboekkorting & Vroegboekboek

Voor iedereen die zich voor 1 oktober aanmeld zal er een korting worden gegeven op de deelnamekosten.

MS-neuroloog Prof. dr. Leo Visser heeft het boek ‘Menselijkheid in de Zorg, de arts-patiënt relatie’ geschreven dat in juli 2017 is verschenen. De eerste 150 deelnemers* ontvangen op 30 november dit boek (t.w.v. € 34,95) gratis en kunnen het op deze dag ook nog laten signeren door Leo Visser.

* U ontvangt ongeveer twee weken voor aanvang van MSMS een email met daarin een voucher. Met deze voucher kunt u dan uw boek ophalen tijdens het symposium.
Het boek is uitsluitend op de dag zelf op te halen!

Deelnamekosten

Aanmelden Voor 1 oktober Vanaf 1 oktober
Medisch Specialisten €175 €200
Niet Medisch Specialisten €125 €150
Overige deelnemers €300 €300

Doelgroepen

Medisch specialisten
neurologen, revalidatieartsen, urologen en specialisten ouderengeneeskunde
Niet medisch specialisten
MS verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten MS, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, diëtisten en AIOS
Overige deelnemers
Hieronder vallen (zorg)professionals die werkzaam zijn bij een commerciële organisatie en iedereen die werkzaam is buiten de gezondheidszorg.


annuleren

Annuleren tot 2 weken voor aanvang van het symposium is kosteloos.
Annuleert u binnen 2 weken voor aanvang van het symposium, dan zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Zie onze algemene voorwaarden.
U kunt uitsluitend per email annuleren!

Vervanging

Indien u, om wat voor reden dan ook, niet aanwezig kunt zijn bij het symposium, kunt u iemand voor u in de plaats laten komen. Dit is kosteloos.
Stuur een email naar info@msms.nl met daarin de gegevens van u en uw vervanger.