Het 6e Multidisciplinaire Symposium over MS

Op 30 november 2017 vindt in NBC Nieuwegein voor het zesde achtereenvolgende jaar het Multidisciplinaire Symposium MS (MSMS 2017) plaats.

Aanmelden


Plenaire lezingen

De plenaire opening wordt verzorgd door James Sumowski met een prachtig verhaal over Cognitieve reserve bij MS. Een verhaal dat hij onlangs als key-note speaker verzorgde op het belangrijke RIMS congres in Barcelona.

In de afsluitende voordracht zal revalidatiearts en muziekgeneeskundige Kees Hein Woldendorp, op prikkelende en humoristische wijze, ons evidence-based denken over de behandeling van MS tegen het licht houden.
Aan de hand van nieuwe neurofysiologische inzichten zal een vurig, evidenced based pleidooi worden gehouden waarom de woorden muziek en dans minstens 1x op moeten worden genomen in de volgende Multiple Sclerose richtlijn.
In vogelvlucht komt de farmacotherapie van fysieke, cognitieve en fatische stoornissen bij MS aan de orde.
De voordracht eindigt met een impressie van hoe een stimulerende ziekenhuisomgeving voor MS patiënten in 2025 er uit zou kunnen gaan zien.

Parallelsessies

Tussen de opening en afsluiting zijn er 5 tijdsblokken van een uur met in het totaal een kleine 30 parallelsessies die men kan bezoeken. Net als vorig jaar zal het programma zeer uitgebreid zijn met voor alle doelgroepen interessante sessies. U hoeft ook dit jaar vooraf geen keuze te maken welke sessies u wilt volgen. Zie het programma voor welke sessies wanneer plaatsvinden.

MSMS & MS Zorg Nederland

Het Multidisciplinaire symposium MS (MSMS) en MS Zorg Nederland hebben een samenwerkingsverband.
Beide partijen hebben als doel de kwaliteit van de MS zorg te willen verbeteren door multidisciplinaire samenwerking te bevorderen tussen de MS zorgprofessionals in zowel de eerste als tweede lijn en hun kennis t.a.v. de diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met MS te verbeteren. In het kader van deskundigheidsbevordering dienen leden van MS Zorg Nederland eenmaal per twee jaar een geaccrediteerde nascholing te volgen op het gebied van MS. Een van de mogelijkheden hiervoor is MSMS.

MSMS biedt de leden van MS Zorg Nederland korting voor deelname aan dit congres en zorgt voor actuele en kwalitatief hoogwaardige nascholing over diverse multidisciplinaire thema’s voor de diverse MS zorgprofessionals: neurologen, urologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, MS verpleegkundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten en logopedisten. MS Zorg Nederland is samen met de beroepsverenigingen van genoemde beroepsgroepen betrokken bij de inhoudelijke samenstelling van het symposium.

mede mogelijk gemaakt door

Biogen

Novartis
Roche

Coloplast
Medtronic
Mylan
Will Pharma