Save the Date!
14 december 2021 - Reehorst Ede

MSMS & MS Zorg Nederland

Het Multidisciplinaire symposium MS (MSMS) en MS Zorg Nederland hebben een samenwerkingsverband.
Beide partijen hebben als doel de kwaliteit van de MS zorg te willen verbeteren door multidisciplinaire samenwerking te bevorderen tussen de MS zorgprofessionals in zowel de eerste als tweede lijn en hun kennis t.a.v. de diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met MS te verbeteren. In het kader van deskundigheidsbevordering dienen leden van MS Zorg Nederland eenmaal per twee jaar een geaccrediteerde nascholing te volgen op het gebied van MS. Een van de mogelijkheden hiervoor is MSMS.

MSMS biedt de leden van MS Zorg Nederland korting voor deelname aan dit congres en zorgt voor actuele en kwalitatief hoogwaardige nascholing over diverse multidisciplinaire thema’s voor de diverse MS zorgprofessionals: neurologen, urologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, MS verpleegkundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten en logopedisten. MS Zorg Nederland is samen met de beroepsverenigingen van genoemde beroepsgroepen betrokken bij de inhoudelijke samenstelling van het symposium.